Viete, prečo vám nechladí klimatizácia?

V tomto článku sa zameriame na klimatizáciu z hľadiska servisu a údržby. Najčastejšie chodia vodiči do servisu s príchodom jari, teda práve vtedy, kedy väčšinou zistia, že klimatizácia ich vozidla nefunguje tak ako by mala. To sa najčastejšie prejavuje zníženou účinnosťou, zápachom z výduchov ventilácie alebo rušivými zvukmi.

Klimatizácia nechladí, alebo len slabo

Znížená účinnosť, alebo úplný výpadok chladenia je najčastejšou chybou systému klimatizácie a vo väčšine prípadov je na vine nedostatok chladiacej kvapaliny. Tým je od roku 1995 látka s označením R 134a alebo najnovšie chladiaca kvapalina HFO 134a. V kvapalnom skupenstve je bezfarebná ako voda, v skupenstve plynnom je neviditeľná. Ide o zlúčeninu fluóru, uhlíka a vodíka. Na rozdiel od predtým používaného média R 12 neobsahuje chlór a nepoškodzuje ozónovú vrstvu. Keďže systém pracuje s relatívne vysokými tlakmi okolo 20 barov, dochádza už v novom vozidle k nepatrným únikom chladiva cez materiál hadíc, tesnenie a kompresor (aj u nového vozidla môže dosiahnuť až 30% ročne). Pokiaľ nedôjde k mechanickému poškodeniu systému (napríklad pri nehode), trvá aj niekoľko rokov, počas ktorých klimatizácia funguje normálne avšak pri výraznom úniku chladiacej kvapaliny je účinnosť klimatizácie znížená a pri poklese tlaku pod istú úroveň riadiaca elektronika už nedovolí spustiť kompresor.

Chladiace médium so sebou nesie tiež životne dôležitý olej pre kompresor, ktorý by sa pri jeho nedostatku mohol zadrieť. Teraz vám prakticky nezostáva nič iné, než navštíviť servis, ktorý si poradí aj s údržbou klimatizácie. Tie sú vybavené tzv. plničkami, ktoré po pripojení na klimatizačný systém vozidla najprv odsajú zvyšné chladivo z Opel Astra, potom prebieha vákuová skúška, pri ktorej by sa mali ukázať prípadné väčšie netesnosti. Ak systém udrží podtlak po stanovenú dobu, prichádza na rad opätovné naplnenie chladiacim médiom, olejom pre kompresor a prípadne i látkou, ktorá pod UV svetlom odhalí netesnosti v systéme. Každý automobil má presne stanovené množstvo chladiva a oleja, ktoré má byť v systéme. O servis klimatizácie v Opel Grandland by sa preto mal starať vyškolený odborník, nedodržanie predpisov stanovených výrobcom vozidla totiž môže spôsobiť aj zničenie kompresora.

Čo ak klimatizácia zapácha

Pokiaľ ide z ventilačného systému pri zapnutej klimatizácii zápach podobný zatuchline, na vine bývajú väčšinou baktérie a plesne usadené vo výparníku. Aj s tým vám v servise pomôžu a celý systém vydezinfikujú. Vyčistenie je možné vykonať aj svojpomocne a vyjde na niekoľko pár euro. Vzhľadom k vysokej prašnosti, ktorá je na našich cestách, servisy odporúčajú najmenej raz za dva roky vymeniť v Opel Crossland aj kabínový filter, ktorý vzduch prichádzajúci do systému ventilácie čistí.

Ako zabezpečiť správne fungovanie klimatizácie po dlhú dobu?

Správnym zaobchádzaním s klimatizáciou môžete predísť následným opravám a prípadne tiež zdravotným problémom spôsobeným zanedbanou údržbou. Tu je niekoľko dôležitých bodov, ktoré je dobré dodržiavať:

  • Klimatizáciu používajte celoročne, a to najmenej raz za mesiac. Znížite tak riziko zadretiu kompresora a odhalíte jej prípadnú zníženú účinnosť.
  • Zhruba 5-10 minút pred dojazdom do cieľa vypnite kompresor (tlačidlom A / C). Tým dôjde k vysušeniu výparníka a obmedzí sa množenie baktérií a plesní v systéme.
  • Ak zistíte, že klimatizácia nefunguje tak ako predtým, čo najskôr zamierte do servisu. Odhalia príčinu problému a opäť sa zníži riziko vážnej poruchy kompresora kvôli chýbajúcemu chladivu.
  • Vozidlo zverujte odborníkom, neodborný zásah môže v konečnom dôsledku spôsobiť viac škody ako úžitku.